21
June
2021
|
15:10
Europe/Amsterdam

Co bych měl vědět o MRI vyšetření s implantátem?

Summary

MRI skeny jsou důležitým nástrojem pro diagnostiku mnoha různých onemocnění a stavů. S každým dalším rokem má více a více pacientů s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory, monitory srdeční funkce a implantáty pro srdeční resynchronizační léčbu lepší přístup ke skenování MRI. V mnoha studiích bylo zjištěno, že s dodržováním správných předběžných opatření mohou mít pacienti se srdečním implantátem k MRI skenům bezpečný přístup. Mnoho pacientů si však stále pokládá otázky týkající se průběhu vyšetření a také toho, jaké informace mají lékařům sdělit.

MRI Scans 4

Mám zavedený implantát. Co musím před vyšetřením MRI skenem udělat?

Nejdůležitějším krokem, který může pacient ve chvíli plánování MRI skenu udělat, je poradit se se svým lékařem (kardiologem). Kardiolog tak může zkontrolovat, zda je implantát s vyšetřením MRI slučitelný. Některé implantáty mají svá omezení, která se mohou lišit v závislosti na roce výroby implantátu a na jeho výrobci. Jedno z nejběžnějších omezení je spojeno s tím, jakou sílu magnetu MRI přístroj využívá a s tím, zda je implantát pro takovou sílu schválen. Jakmile je kardiolog obeznámen s plánováním MRI skenu pacienta, může tyto informace zjistit a vytvořit odpovídající plán.

Mnozí radiologové, kteří provádějí MRI skenování, si stále nejsou jisti, na které implantáty se příslušná omezení vztahují. Bez specializovaných znalostí kardiologa existuje riziko, že radiolog může skenování odložit, zatímco vyčká na příslušné informace. Konzultace s vaším lékařem ohledně implantátu je klíčová.

MRI Scans 2

Co před vyšetřením MRI skenem udělá kardiolog?

Váš kardiolog bude muset dočasně změnit nastavení vašeho implantátu, aby i nadále fungoval, ale jeho použití bylo spolu se skenem MRI bezpečné. Funkce srdečního implantátu je kontrolována softwarem, který je do implantátu zabudován. V případě, že je implantát vystaven MRI skeneru, existuje možnost, že sken bude zasahovat do signálů, které tento software vysílá. Aby k tomu nedošlo, kardiologové implantát pacienta před skenováním dočasně nastaví do tzv. MRI bezpečného režimu. Může to znamenat, že mnohé pokročilé vlastnosti implantátu jsou dočasně vypnuty, ale základní stimulace zůstává funkční. Pro obnovení všech funkcí musí být implantát znovu nastaven programováním, které po skenu provede kardiolog.

Tento proces pomáhá zjednodušovat MRI AutoDetect technologie společnosti BIOTRONIK. Kardiolog může implantát nastavit tak, že se před skenováním automaticky přepne do MRI bezpečného režimu, jakmile v blízkosti zaznamená přístroj MRI. Po skončení skenování se implantát sám přepne do své původní funkce. Znamená to, že pacient s implantátem, který má MRI AutoDetect musí navštívit svého kardiologa pouze před skenováním, nikoli po něm. Zaznamenávání MRI přístroje trvá po dobu 14 dní od chvíle, kdy lékař tuto funkci zapne.

MRI Scans Monitor only

Kde mohu najít více informací?

V průběhu konzultace s vaším kardiologem ohledně nadcházejícího MRI vyšetření mu můžete položit jakékoli otázky. Pokud máte informace o vašem implantátu, vhodným nástrojem pro kontrolu, zda je pro MRI vyšetření ve vaší zemi schválen a za jakých podmínek, je také ProMRI SystemCheck . V našem videu níže můžete shlédnout stručné vysvětlení toho, jak MRI AutoDetect funguje. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte kontaktovat služby pro pacienta.